Nawigacja

Dyrekcja Sekretariat Rada Rodziców Pedagog szkolny Świetlica szkolna i środowiskowa Logopeda Doradca zawodowy Pomagamy Marcinowi Nasz Patron Jan Paweł II Historia Gaja Historia powstania szkoły w Gaju Statut Szkoły Procedury bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych 1 % odpisu od podatku 

O szkole

 

HISTORIA SZKOŁY W GAJU

 

Oświata w Gaju sięga roku 1865. Wtedy to pełnomocnicy gmin  - Gaj, Lusina, Libertów   
i Brzyczyna Dolna - zobowiązali się przed Urzędem Powiatowym w Skawinie wystawić i urządzić budynek szkoły parafialnej w Gaju oraz ofiarować nauczycielowi płacę . Głównym inicjatorem stworzenia i budowy szkoły był proboszcz parafii Tomasz Leśniak. Budowę drewnianego budynku szkoły o wymiarach 17 x 9 m posiadającego 6 izb ukończono w sierpniu 1868 r. i w tymże roku szkoła parafialna została otwarta. Pierwszym kierownikiem został organista o nazwisku Kukulski. Zadaniem jednoklasowej szkoły parafialnej było nauczenie dzieci czytać i pisać. Uczęszczanie do szkoły było dobrowolne i za opłatą , dlatego z nauki korzystały dzieci zamożniejszych i bardziej światłych chłopów.

Z biegiem lat dzieci chłopskich przybywało. Budynek szkolny okazał się ciasny i niewystarczający. Dlatego chłopi w Gaju postanowili własnym wysiłkiem wybudować murowaną szkołę ludową. Z inicjatywy chłopów ludowców  powstał przed 1912 r. Komitet Budowy Szkoły ludowej. Przewodniczącym komitetu został wybrany Jan Wątor, który doprowadził do zbudowania i oddania do użytku w 1912 r. murowanego budynku szkoły, istniejącego do niedawna na Wzgórzu przy szosie zakopiańskiej. Na częściowe pokrycie kosztów związanych z tą inwestycją sprzedano budynek dawnej szkoły parafialnej. Z upływem czasu budynek ten stał się niewystarczający dla rosnących potrzeb oświatowych. Dlatego w kwietniu 1945 r., na mocy dekretu o reformie rolnej i parcelacji,
z majątku Padlewskich wydzielono resztówkę dworską, którą częściowo przydzielono dla celów szkolnych wraz z budynkiem dworskim. Budynek ten na początku XIX w. był własnością rodziców gen. Józefa Bema. Od tej pory dzieci uczyły się w obydwu budynkach. Trwało to do lat siedemdziesiątych XX w.  Na skutek złego stanu technicznego i dużego zagrzybienia szkoły na „Wzgórzu”, budynek zamknięto. Młodsze dzieci uczyły się w budynku dworskim, starsze (klasy V – VIII) dojeżdżały od roku 1973 do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Mogilanach.

Z biegiem czasu rodzice podjęli starania, by dzieci z powrotem mogły uczyć się w Gaju.

Stopniowo, od roku 1984 dzieci kontynuowały naukę po klasie IV w Gaju, korzystając okresowo z sali Ochotniczej Straży Pożarnej i salki katechetycznej na plebanii.

            Po wieloletnich przygotowaniach, w których brali udział działacze społeczni Gaja, tacy jak: Aleksander Kucharski, Wanda Staszczak, Józef Kuźniar, udało się - również dzięki zdecydowanej postawie ówczesnego Wójta gminy Mogilany Stanisława Wala - rozpocząć w 1991r. budowę nowej szkoły. W 1994 r. oddano do użytku pierwszy pawilon nowego obiektu, w którym rozpoczął działalność Zespół Szkół w Gaju, obejmujący Szkołę Podstawową i Liceum Ekonomiczne – jedną z pierwszych szkół średnich tego typu w Polsce, powołaną na wsi. Koncepcję powołania LE opracował Jerzy Rogala, który ówcześnie był dyrektorem szkołyi uczestniczył w budowie i tworzeniu nowej placówki oświatowej. Do roku 1998 trwała budowa kolejnych pawilonów szkolnych i hali sportowej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły – budowa parkingu, chodników, zadrzewianie terenów zielonych. W tym też roku, 7 listopada na zakończenie obchodów 130-lecia oświaty w Gaju i 910-lecia istnienia wsi Gaj, odbyła się największa w historii szkoły i miejscowości, uroczystość nadania Zespołowi Szkół imienia Jana Pawła II.

W 1999 r., w wyniku reformy oświatowej , Zespół Szkół w Gaju przekształcił się w dwie oddzielne jednostki oświatowe: 6-klasową Szkołę Podstawową i Zespół Szkół, w skład którego wchodziło Gimnazjum i Liceum Ekonomiczne. Reforma szkolnictwa ponadpodstawowego w 2002 r. spowodowała konieczność przekształcenia LE w Liceum Profilowane. Działało ono do roku 2007.

Od września 2008 r., do chwili obecnej, w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju
    ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany
  • sekretariat 12 270 80 08
    12 270 11 35
    pedagog, psycholog 12 270 10 23
    oddział przedszkolny 12 276 96 10

Galeria zdjęć