• Wolontariat

    •         Szkolne Koło Wolontariatu powstało we wrześniu 2018 r. z inicjatywy uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Nosi nazwę „Młody Samarytanin”, a opiekunem jest pedagog szkolny Beata Bobek. Głównym celem jego działalności jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

              W pracę SKW zaangażowali się uczniowie klas VIII i VII. Nasi uczniowie są pełni pasji i zaangażowania. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Podejmowana przez wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. 

      
      
     Wiadomości archiwalne: